Dekorativni stubovi
POLIS

Stub POLIS je oblikovno koncipiran u tradicionalnom duhu, iz tri jasno izdiferencirane i međusobno usklađene celine koje uobličavaju prepoznatljiv, a istovremeno stilski nenametljiv urbani motiv pogodan za primenu u raznorodnim sredinama.

Izrada stuba moguća je u varijanti kompletno izlivenog stuba ili u kombinaciji livenog postamenta i različitih čeličnih cevi kružnog preseka, dopunjenih odgovarajućim dekorativnim elementima.

Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbenje u izabranom tonu po RAL - karti.

Stub pruža brojne kombinacija sa različitim tipovima svetiljki i konzolama.


 

POLIS 1 je izrađen kao kompletno odliven stub.
POLIS 2 je izrađen u kombinaciji livenog postamenta i dvosegmentne čelične cevi sa pratećim dekorativnim elementima.
POLIS 3 je izrađen u kombinaciji livenog postamenta i čelične cevi sa pratećim dekorativnim elementima.

Montaža stuba vrši se na prethodno izveden betonski temelj, pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 3 (tri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stuba, odnosno njegove baze, i pripadajućih ankera ostvaruje se sa ukrasnim navrtkama.
 
Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stub postavlja u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.