Dekorativni stubovi
POLIS

Stub POLIS predstavlja elegantno rešenje, oblikovno koncipirano u tradicionalnom duhu, sa jasno izdiferenciranim donjim, dvodelnim dekorativnim segmentom izrađenim kao odlivak aluminijumske legure i cilindričnog stabla konstruisanog od čelične cevi. Stub, preporučene visine od 4,0m, može se proizvoditi i u varijantnim opcijama, sa većim brojem prelaza i različitim dekorativnim elementima, što ga čini pogodnim za primenu, kako u moderno uobličenim sredinama, tako i u zonama sa istorijskim karakteristikama, odnosno,  projektanski iskazanim pretenzijama prema arhitektonskom stilskom nasleđu.
 
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbenje u izabranom tonu po RAL - karti.

Stub pruža brojne kombinacija sa različitim tipovima svetiljki i konzolama. 

POLIS 1 je izrađen u kombinaciji livenog postamenta i čelične cevi prečnika 76,1mm sa dekorativnim detaljima.
POLIS 2 je izrađen u kombinaciji livenog postamenta i dvosegmentnog stabla od čeličnih cevi prečnika 76,1 i 60,3mm sa dekorativnom rozetnom na prelazu.
POLIS 3 je izrađen u kombinaciji livenog postamenta i čelične cevi prečnika 76,1mm.

Montaža stuba vrši se na prethodno izveden betonski temelj, pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 3 (tri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stuba, odnosno njegove baze, i pripadajućih ankera ostvaruje se sa ukrasnim navrtkama.
 
Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stub postavlja u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.