SVETILJKA
AGORA

Svetiljka AGORA predstavlja elegantan spoj savremenih svetlotehničkih performansi i dizajna inspirisanog klasičnim uzorima, pogodan pri osvetljenju pešačkih zona, parkova, igrališta i stambenih naselja. Radi se u varijanti sa  konvencionalnim ili LED svetlosnim izvorima.
Osnov svetiljke čine kućište od aluminijumske legure i kapa od duboko vučenog aluminijuma.
Optički sistem, uobličen kao savremeno tehnološkog rešenja, u celini sa protektorom od polikarbonata, obezbeđuje visoko efikasnu raspodelu svetlosti.
Svi spoljni delovi štite se poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.
Svetiljka pruža mogućnost brojnih kombinacija sa  stubovima i konzolama.
 

Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun .

Datoteke  za  fotometrijski  proračun  možete naći u sekciji  fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
AGORA - 70 NaVP/MH
staza < 7 m usmerena 3,5 - 4 m 12 - 14 m
trg < 6 m kružna 3,5 - 4 m 10 - 12 m
park < 7 m kružna 3,5 - 4 m 12 - 14 m
AGORA - 100 NaVP/MH
staza < 8 m usmerena 4 - 4,5 m 14 - 16 m
trg < 7 m kružna 4 - 4,5 m 12 - 14 m
park < 8 m kružna 4 - 4,5 m 14 - 16 m
AGORA - 150 NaVP/MH
staza < 9 m usmerena 4,5 - 5 m 16 - 18 m
trg < 8 m kružna 4,5 - 5 m 14 - 16 m
park < 9 m kružna 4,5 - 5 m 16 - 18 m
AGORA 22-52 LED
- - kružna - -

Optički blok
Stepen zaptivenosti: IP 66
Otpornost na udar: IK 10

Predspojni uređaj
Stepen zaptivenosti : IP 43      ( za konvencionalne izvore)
                                             IP 65-67 ( za LED izvore )

Klasa električne izolacije: I ili II
Regulacija svetla: daljinsko upravljanje ( 1-10V, DALI )

Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Svetlosni fluks Temperatura boje Masa
AGORA - 70 NaVP/MH 70 W 6 600 / 6 300 lm prema izabranoj sijalici 9,1 kg
AGORA - 100 NaVP/MH 100 W 10 500 / 8 700 lm prema izabranoj sijalici 9,2 kg
AGORA - 150 NaVP/MH 150 W 16 500 / 13 500 lm prema izabranoj sijalici 9,7 kg
AGORA 15-50 LED 22-52 W 2 860 / 6 760 lm prema izabranim diodama 9,0 kg

Montaža i održavanje

montaža
Svetilјka se montira na stub sa završetkom prečnika 76 mm pomoću tri galvanizovna vijka smeštena na kućištu svetiljke, što omogućava sigurno pričvršćivanje svetiljke.
održavanje
Pristup sijalici i predspojnim uređajima omogućen je odvrtanjem zatvarača poklopca. Predspojni uređaji su pristupačni i nalaze se na lako izmenljivom nosaču svetiljke. Promena sijalice postiže se odvrtanjem sa nosača grla i njegovim izvlačenjem.