SVETILJKA
ANIMA

Svetiljka ANIMA nudi moderan koncept, skladno uobličene i prepoznatljive forme, koja se lako uklapa i u savremene i tradicionalne ambijente različite namene.
Osnov svetiljke čine kupasto podnožje sa cilindričnim vratom, četiri nosača i poklopac od aluminijumske legure, liveni pod pritiskom.
Optički sistem svremeno tehnološkog rešenja, u celini sa protektorom od polikarbonata, obezbeđuje visoko efikasnu raspodelu svetlosti.
Svi spoljni delovi štite se poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.
Svetiljka pruža mogućnost brojnih kombinacija sa  stubovima i konzolama.
 

Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.

Datoteke  za  fotometrijski  proračun  možete naći u sekciji  fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
ANIMA - 70 NaVP/MH
staza < 7 m kružna 3,5 - 4 m 12 - 14 m
trg < 6 m kružna 3,5 - 4 m 10 - 12 m
park < 7 m kružna 3,5 - 4 m 12 - 14 m
ANIMA - 100 NaVP/MH
staza < 8 m kružna 4 - 4,5 m 14 - 16 m
trg < 7 m kružna 4 - 4,5 m 12 - 14 m
park < 8 m kružna 4 - 4,5 m 14 - 16 m
ANIMA - 150 NaVP/MH
staza < 9 m kružna 4,5 - 5 m 16 - 18 m
trg < 8 m kružna 4,5 - 5 m 14 - 16 m
park < 9 m kružna 4,5 - 5 m 16 - 18 m
ANIMA 30-75 LED
- - kružna - -

Optički blok
Stepen zaptivenosti: IP 66
Otpornost na udar: IK 10
Predspojni uređaj
Stepen zaptivenosti : IP 43       ( za konvencionalne izvor )
                                             IP 65-67 ( za LED varijantu )

Klasa električne izolacije: I ili II
Regulacija svetla : daljinsko upravljanje ( 1-10V , DALI )


Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Svetlosni fluks Temperatura boje Masa
ANIMA - 70 NaVP/MH 70 W 6 600 / 6 300 lm prema izabranoj sijalici 10,8 kg
ANIMA - 100 NaVP/MH 100 W 10 500 / 8 700 lm prema izabranoj sijalici 11 kg
ANIMA - 150 NaVP/MH 150 W 16 500 / 13 500 lm prema izabranoj sijalici 12 kg
ANIMA 30-75 LED 30 - 75 W 3 300 / 8 250 lm prema izabranim diodama 11 kg

Montaža i održavanje

montaža
Svetiljka se montira na stub sa završetkom prečnika 76 mm pomoću tri galvanizovana vijka smeštena na
nosaču svetiljke.
održavanje
Pristup sijalici i predspojnim uređajima omogućen je odvrtanjem vijaka  koji omogućavaju pomeranje zaštitnog poklopca u gornji položaj za vreme intervencije. Predspojni uređaji su pristupačni i nalaze se na lako izmenljivom nosaču. Promena sijalice postiže se odvrtanjem sa grla smeštenog na nosaču u kućištu svetiljke.