SVETILJKA
OLEA

Svetiljka OLEA obuhvata tročlanu seriju, oblikovno pogodnu kako za tradicionalne, tako i za savremene prostore, razvijenu prema gradacijski usklađenim dimenzijama u cilju međusobnog kombinovanja i usaglašavanja sa različitim svetlotehničkim zahtevima.
Kućište svetiljke se izrađuje kao odlivak aluminijumske legure.
Optički blok predstavlja celinu sačinjenu od mehanički otpornog protektora.
Svi metalni delovi štite se poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.
Svetiljka pruža mogućnost brojnih kombinacija sa stubovima i konzolama.

Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.

Datoteke  za  fotometrijski  proračun  možete naći u sekciji  fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
OLEA-1 - 100 NaVP/MH
park < 7 m kružna 4 - 4,5 m 12 - 14 m
OLEA-1 - 70 NaVP/MH
park < 6 m kružna 3,5 - 4 m 10 - 12 m
OLEA-2 - 70 NaVP/MH
park < 6 m kružna 3 - 3,5 m 10 - 12 m
OLEA-3 - 100 INC
park < 3 m kružna 1 - 1,5 m 5 - 6 m
OLEA-3 - 23 COMP.FLUO
park < 3 m kružna 1 - 1,5 m 5 - 6 m

Optički blok:
Stepen zaptivenosti: IP 54
Otpornost na udar: IK 08

Predspojni uređaj:
Stepen zaptivenosti:IP 43

Klasa električne izolacije
: I ili II

Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Svetlosni fluks Temperatura boje Masa
OLEA-1 - 100 NaVP/MH 100 W 10 500 / 8 700 lm prema izabranoj sijalici 5 kg
OLEA-1 - 70 NaVP/MH 70 W 6 600 / 6 300 lm prema izabranoj sijalici 4,9 kg
OLEA-2 - 70 NaVP/MH 70 W 6 600 / 6 300 lm prema izabranoj sijalici 4,5 kg
OLEA-3 - 100 INC 100 W 990 lm prema izabranoj sijalici 2,2 kg
OLEA-3 - 23 COMP.FLUO 23 W 1 420 lm prema izabranoj sijalici 2,2 kg

Montaža i održavanje

montaža

Montaža na stub sa završetkom prečnika 48 ili 60 mm pomoću tri galvanizovana vijka smeštena na kućištu svetiljke, što omogućava sigurno pričvrđćivanje svetiljke.
оdržavanje
Pristup   sijalici   i    predspojnim uređajima  omogućen   je odvrtanjem vijka na kućištu čime se
oslobađa-skida protektor. Predspojni  uređaji   su   montirani na lako  izmenljivom nosaču. Promena  sijalice
postiže se odvrtanjem sa grla  smeštenog na nosaču predspojnih uređaja.