Barikadni stubići
Barikadni stubić BGO

Barikadni stubić BGO, dizajniran po uzoru na klasične forme, predstavlja optimalno rešenje za tradicionalne prostora i one kojima se želi dati reprezentativni karakter. Stubić se radi u varijanti kompletno izlivenog elementa od legure aluminijuma, visine 1,0 m i kao sklop kombinovan od čeličnih profila i dekorativnih odlivaka, u rasponu preporučenih visina. Stilski, oba tipa, usaglašena su sa ostalim elementima mobilijara iz serije i zahvalno se upotpunjuju sa znatnim brojem proizvoda iz standardnog asortimana.
Svi nadzemni delovi štite se osnovnom bojom i finalno farbaju poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.


Montaža

Montaža stubića se vrši na prethodno pripremljen betonski temelj, preko utapajućeg dela kružne čelične cevi, prečnika 60,3 mm., zajedno sa dodatnim ojačanjima od 3 ( tri ) trake povijenog flaha, ravnomerno raspoređene po obimu i razvijenih u dužini od 250 mm.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stubić postavlja u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu, potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.