KONZOLA
OKULAR

Nosač OKULAR je sačinjen od povijenih kružnih čeličnih cevi, međusobno povezanih u lučni ram, upotpunjen dekorativnim detaljima koji zajedno daju autentično vizuelno rešenje za centralno prihvatanje svetiljke, posebno pogodno pri realizaciji parkova, trgova, pešačkih zona, pasarela i svih drugih prostora u kojima se preko dispozicije i izabrane kombinacije sa odgovarajućim rasvetnim telom i stubom želi naglasiti ili uspostaviti  prepoznatljiva  sadržajnost ambijenta.

Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.

Montaža

montaža

nosač OKULAR je predviđen za montažu u stub sa kružnim završetkom prečnika 76,1mm. Sa redukcijom upadajućeg dela centralne cevi nosač se može ugraditi i u stubove drugih dimenzija, shodno zahtevu. Fiksiranje nosača vrši se pomoću 3-6 vijaka M10 i odgovarajućih navrtki ravnomerno raspoređenih u jednom ili dva reda po obimu stuba pod uglom od 120*.