KONZOLA
AKORD

Konzola AKORD, koncipirana kao dvokraki čelični nosač sa obrnuto postavljenim lučnim kracima, bilo u ravni ili u smaknutom poretku, na kreativan i stvaralački izazovan način omogućava uspešno rešavanje svih funkcionalnih zahteva, istovremeno, kroz  brojne kombinacije sa različitim stubovima i svetiljkama, unoseći u svaki prostor jedan kvalitativno nov, dinamičan i vizuelno bogat doživljaj.
Varijantna rešenja nude mogućnost realizacije konzole sa kracima u ravni ili razdvojenih po visini.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti

 

Montaža

montaža
konzola AKORD je predviđena za montažu u stubu sa kružnim završetkom prečnika 76,1mm. Sa redukcijom upadajućeg dela centralne cevi konzola se može ugraditi i u nosače drugih dimenzija, shodno zahtevu. Fiksiranje konzole vrši se pomoću 3 (tri) vijka M10 i odgovarajućih navrtki ravnomerno raspoređenih po obimu stuba pod uglom od 120*.