KONZOLA
FORMA

Konzola FORMA u svom sklopu kombinuje veći broj različitih čeličnih cevastih profila, ukrasnih odlivaka i rozetni izvedenih tehnikom dubokog izvlačenja metala, objedinjenih u efektnu dekorativnu konstrukciju koja, zajedno sa pogodno izabranim svetiljkama i stubovima, pruža mogućnost za uspešno akcentovanje značajnih partija unutar tretiranog prostora.
Varijantna rešenja nude mogućnost realizacije konzole kao jednokrake, dvokrake ili trokrake.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.

Montaža

montaža
konzola FORMA je predviđena za montažu u stub sa kružnim završetkom prečnika 76,1mm. Sa redukcijom upadajućeg dela centralne cevi konzola se može ugraditi i u nosače drugih dimenzija, shodno zahtevu. Fiksiranje konzole vrši se pomoću 3-6 vijaka M10 i odgovarajućih navrtki ravnomerno raspoređenih u jednom ili dva reda po obimu stuba pod uglom od 120*.