Laboratorija

Sastavni deo preduzeća METEOR čini i goniofotometrijska laboratorija za ispitivanje svetlotehničkih karakteristika svetiljki. Prva laboratorija ovoga tipa u Srbiji svedoči ne samo nedvosmislenoj opredeljenosti ka kontinuiranom razvoju preduzeća i proizvodnog programa, već i težnji ka konstantom praćenju savremenih inženjerskih tokova.
 
01

Ispitni uredjaj za ispitivanje

na mehanički udar

Proces ispitivanja zasniva se na ispuštanju tega iz stanja mirovanja na ispitivanu površinu.
02

Ispitni uredjaj za proveravanje

zaštite od jakih vodenih mlazeva


Ispitivanje je neophodno sprovesti odmah nakon isključenja svetiljke. Proces ispitivanja se vrši tretiranjem svetiljke vodom u svim pravcima iz standardizovanih ispitnih mlaznica.
03

Ispitni uredjaj za proveravanje

vodopropusnosti


Proces ispitivanja svetiljke se izvodi potpunim uronjavanjem kućišta u vodu.
04

Ispitni uredjaj za proveravanje

zaštite od prašine


Proces ispitivanja se sprovodi nakon postizanja radne temperature svetiljke. Svetiljka se smešta u komoru sa talkom, a zatim ventilator u trajanju od 1 minuta pokreće prah čime se simuliraju uslovi različitih mogućnosti prodora prašine u svetiljku. Prikupljanje rezultata se vrši 3 časa nakon procesa ispitivanja.
05

Goniofotometar

Potpuno automatizovano goniofotemtrijsko postrojenje omogućava ispitivanje svetlotehničkih karakteristika svetiljki kroz merenje svetlosnog intenziteta i svetlosne raspodele svetiljki sa konvencionalnim i LED izvorima.

Na ovaj način, omogućeno je sistemsko praćenje fotometrijskih parametara u procesima razvoja i kontrole kvaliteta proizvoda.
06

Laboratorijska instalacija

Merenje se izvodi u dalekom polju, u posebno projektovanoj mračnoj komori. Dužina optičkog puta iznosi do 12 m, što omogućava ispitivanje svetiljki čiji je svetli otvor do 1200 mm. Maksimalna gabaritna dimenzija svetiljke čije karakteristike je moguće meriti iznosi 1500 mm, dok maksimalna dozvoljena masa iznosi 30 kg.

07

Obrada podataka

Rezultati ispitivanja se automatski prikupljaju putem fotometra Konica Minolta CL 200-A, a zatim se procenjuju i dodatno obrađuju u namenskom programskom paketu.

Ispitivanja i obrada podataka sprovode se prema važećim standardima EN 13032-1:2004 i IES LM79-08 2007, a kao rezultat sastavljaju se izveštaji i standardne fotometrijske datoteke u IES (.ies) i EULUMDAT (.ldt) formatu.
08

Termovizija

Laboratorija preduzeća METEOR opremljena je i termovizjiskom kamerom, kao i programskim paketom za analizu raspodele izmerenog temperaturnog polja.

Neophodno je naglasiti da u procesu projektovanja svetiljki sa LED izvorima poseban problem predstavlja odvođenje toplotne energije sa izvora, tako da se vrednosti dobijene proračunom obavezno proveravaju i empirijski.