SVETILJKA
SPIRITUM 1.0

Svetiljka SPIRITUM 1.0 afirmiše koncept indirektnog osvetljenja, te se uspešno koristi pri realizaciji glavnih gradskih zona, trgova, šetališta i parkova.
Sastoji se od kućišta izrađenog od čelika i aluminijumske legure, kružnog odsijača i prstenastog difuzora od duboko vučenog aluminijuma, sekundarnog odsijača od saćasto presovanog prohrona i povijenih čeličnih nosača.
Optički sistem savremeno tehnološkog rešenja, u celini sa protektorom od kaljenog stakla, obezbeđuje visoko efikasnu raspodelu svetlosti.
Spoljni delovi štite se poliestarskim prahom u izabranom tonu po RAL – karti.
Svetiljka pruža mogućnost postavljanja na veći broj stubova.

Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.

Datoteke  za  fotometrijski  proračun  možete naći u sekciji  fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
SPIRITUM 1.0 - 150 MH
plato < 6 m kružna 4 - 5 m 10 - 12 m

Optički blok:
Stepen zaptivenosti: IP 66
Otpornost na udar: IK 10

Predspojni uređaj:
Stepen zaptivenosti : IP 43

Klasa električne izolacije: I ili II

Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Svetlosni fluks Temperatura boje Masa
SPIRITUM 1.0 - 150 MH 150 W 1 350 lm prema izabranoj sijalici 21,8 kg

Montaža i održavanje

montaža

Svetilјka se montira na stub sa završetkom prečnika od 60,3 mm  do 88,9 mm pomoću tri galvanizovana vijka smeštena na nosaču svetiljke
održavanje
Pristup sijalici i predspojnim uređajima omogućen je odvrtanjem tri imbus vijka sa poklopca protektora.