SVETILJKA
OPERA

Svetiljka OPERA obuhvata tročlanu seriju, oblikovno pogodnu kako za tradicionalne, tako i za savremene prostore, razvijenu prema gradacijski usklađenim dimenzijama u cilju međusobnog kombinovanja i usaglašavanja sa različitim svetlotehničkim zahtevima.
Kućište svetiljke sastoji se od dekorativne kape i podnožja,izvedenih od duboko vučenog aluminijuma.
Optički blok predstavlja  celinu sačinjenu od  mehanički otpornog protektora.
Svi metalni delovi štite se poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.
Svetiljka pruža mogućnost brojnih kombinacija sa stubovima i konzolama.

Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.

Datoteke  za  fotometrijski  proračun  možete naći u sekciji fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
OPERA-1 - 100 NaVP/MH
park < 7 m kružna 4 - 4,5 m 12 - 14 m
OPERA-1 - 70 NaVP/MH
park < 6 m kružna 3,5 - 4 m 10 - 12 m
OPERA-2 - 70 NaVP/MH
park < 6 m kružna 3 - 3,5 m 10 - 12 m
OPERA-3 - 100 INC
park < 3 m kružna 1 - 1,5 m 5 - 6 m
OPERA-3 - 23 COMP.FLUO
park < 3 m kružna 1 - 1,5 m 5 - 6 m

Optički blok:
Stepen zaptivenosti: IP 54
Otpornost na udar: IK 08

Predspojni uređaj:
Stepen zaptivenosti:IP 43

Klasa električne izolacije: I ili II

 

Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Svetlosni fluks Temperatura boje Masa
OPERA-1 - 100 NaVP/MH 100 W 10 500 / 8 700 lm prema izabranoj sijalici 5,1 kg
OPERA-1 - 70 NaVP/MH 70 W 6 600 / 6 300 lm prema izabranoj sijalici 5 kg
OPERA-2 - 70 NaVP/MH 70 W 6 600 / 6 300 lm prema izabranoj sijalici 4,6 kg
OPERA-3 - 100 INC 100 W 990 lm prema izabranoj sijalici 2,3 kg
OPERA-3 - 23 COMP.FLUO 23 W 1 420 lm prema izabranoj sijalici 2,3 kg

Montaža i održavanje

montaža
Svetiljke Opera 1 i Opera 2 montiraju se na stub sa završetkom prečnika 48 ili 60 mm, pomoću tri galvanizovana vijka smeštena na kućištu svetiljke, što omogućava sigurno pričvršćivanje svetiljke, a Opera 3
u stub sa završetkom prečnika 60 mm pomoću tri galvanizovana vijka smeštena na vrhu stuba.
оdržavanje
Pristup  sijalici  i   predspojnim uređajima omogućen  je odvrtanjem zatvarača poklopca,koji omogućava skidanje poklopca i PVC kugle. Predspojni  uređaji  su  montirani na nosacu svetiljke. Promena sijalice postiže se odvrtanjem sa  grla pričvršćenog na nosaču.