KONZOLA
BEODEKOR

Konzola BEODEKOR predstavlja dimenzionalno i oblikovno naglašen tip dekorativnog lučnog nosača sačinjen od čeličnih kružnih cevi i livenih ornamenata modelovanih po klasičnim uzorima, tako da se, zajedno sa adekvatno izabranim stubovima i svetiljkama, skladno uklapa u sredine sa istorijskim nasleđem, kao i u nove, urbane i parkovske  ambijente kojima se želi dati poseban značaj i tradicionalni okvir.
Varijantna rešenja nude mogućnost realizacije konzole kao jednokrake, dvokrake ili trokrake.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.

Montaža

montaža
konzola BEODEKOR je predviđena za montažu u stub sa kružnim završetkom prečnika 76,1mm. Sa redukcijom upadajućeg dela centralne cevi konzola se može ugraditi i u nosače drugih dimenzija, shodno zahtevu. Fiksiranje konzole vrši se pomoću 3-6 vijaka M10 i odgovarajućih navrtki ravnomerno raspoređenih u jednom ili dva reda po obimu stuba pod uglom od 120*.