KONZOLA
LAVA

Konzola LAVA, gabaritnih dimenzija 710x405mm, razvijena u formi latiničnog slova "S", sa naglašenom dekorativnom plastikom,svoju primenu uglavnom nalazi u istorijskim ambijentima, kao i u prostorima i uz arhitektonska ostvarenja kojima se želi dati klasičan okvir ili efekat monumentalnosti. 
Konzola se u potpunosti radi kao odlivak aluminijumske legure (silumin) sa ležištem u vidu cilindričnog odsečka, prilagođenog montaži na stub, odnosno nosač prečnika 76,1mm. Fiksiranje konzole vrši se pomoću 4 (četiri) imbus vijka M8. Na jednom ovakvom nosaču mogu se maksimalno postaviti 3 (tri) konzole.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.

Montaža

Montaža konzole vrši se direktno na stub, odnosno cilindrični nosač prečnika 76,1mm pomoću 4 (četiri) imbus vijka M8, ravnomerno raspoređena na ležišnom delu.