Dizajn po zahtevu


Pored stalnog proširenja standardnog proizvodnog programa, specifičnost poslovanja firme obeležava i naglašena otvorenost za saradnju sa projektantima i investitorima, u okviru koje naš razvojni tim posebno dizajnira, projektuje i izrađuje proizvode koji oblikovno i tehnički zadovoljavaju i najspecifičnije zahteve klijenta, uvažavajući sve kvalitativne i tehničko-tehnološke kriterijume i preporuke. Ova praksa bila je prisutna od početnih faza afirmacije i tokom višedecenijskog poslovanja uobličila je neke od najuspešnijih i najprestižnijih referentnih ostvarenja koja su, nedvosmisleno, obeležila ambijente i šire gradske celine, postajući dominantan parametar njihove estetike, na skladan način, time, upotpunivši sadržajnost  prisutnog arhitektonsko - istorijskog nasleđa.

PRVA BEOGRADSKA SVETILJKA


1993. godine, povodom obeležavanja stogodišnjeg jubileja od postavljanja prve beogradske stubne svetiljke na električni pogon, u sklopu spomen obeležja profesoru Đorđu Stanojeviću, ispred zgrade Elektrodistribucije u Masarikovoj ulici, izrađena je replika dekorativne gradske rasvete po uzoru na autentičan kandelaber iz 1893. god, koji se nalazio na uglu Kolarčeve i Makedonske ulice. Projekat restauracije zasnovan je na osnovu raspoložive arhivske dokumentacije i fragmenata originalnog stuba sačuvanog u krugu stare vojne bolnice na Vračaru, dok je svetiljka realizovana po nacrtu arh. Zorana Jakovljevića, koji je odmerenim usaglašavanjem objedinio oblikovne odrednice izvornog rešenja sa aktuelnim svetlotehničkim zahtevima, kao i proporcijskim parametrima stuba, stvarajući u završnom efektu skladan i likovno dorečen sklop.

KNEZ MIHAILOVA


Dekorativni kandelaber "Knez Mihailova", prvobitno projektovan od strane arh. Brane Jovina za istoimenu ulicu, a potom primenjen i u susednim koridorima, predstavlja primer zrelog i umešno sprovedenog postupka kojim je autor, jednovremeno, uspeo da ispolji svoj lični stvaralački afinitet i uobliči autentičan urbani motiv koji se višedecenijskim prisustvom potvrdio, ne samo kao simbol centralne pešačke zone, već i kao beogradska slika grada.
Posle više od tri decenije eksploatacije najranije postavljenih kandelabera, javila se opravdana potreba za unapređenjem postojećih svetlotehničkih performansi, shodno novim standardima i zahtevima, uz striktno očuvanje izvorne forme. Opsežnim programom rekonstrukcije tokom 2011 i 2012. god., ovi zahtevi u potpunosti su ostvareni ugradnjom najsavremenijeg sistema sa visoko efikasnim optičkim blokom i novoprojektovanim sačastim tipom ogledala.
 

SKADARLIJA


Čuveni boemski kvart Skadarlija, sa nostalgičnom mešavinom kulturnog i arhitektonskog nasleđa s'kraja 19 i početka 20. veka, bio je zadati okvir i inspiracija arh. Zoranu Jakovljeviću da osmisli jedan potpuno nov i autentičan dekorativni kandelaber. Iz podsticajnog ugledanja na tradicionalne uzore i uz vešto uklapanje sa savremenim osećajem za funkcionalnost i estetiku, nastalo je elegantno autorsko rešenje koje se, u potpunosti, integrisalo sa okruženjem, svojim umetničkim izrazom upotpunjujući njegovo sadržajno bogatstvo.
Rekonstrukcija postojeće dekorativne rasvete u Skadarskoj ulici, sprovedena tokom 2013.god., u cilju osavremenjivanja svetlotehničkih karakteristika, uz striktno očuvanje izvornog oblikovnog rešenja, najrečitije ilustruje dosegnuti kvalitet potvrđen vremenskom distancom.

GROCKA


U okviru projekta rekonstrukcije i uređenja stare čaršije u Grockoj, koji je trebao da nadomesti njen izgubljeni identitet i celovitost, po zamisli arh. Gorana Dugandžije, realizovan je odgovarajući kandelaber i prateća urbana oprema, koji su u narušeno istorijsko jezgro uneli estetiku novog stila, postajući time, u punom značenju, okosnica revitalizovanog gradskog ambijenta. Svojim smelim i inventivnim poigravanjem sa raznorodnim inspiracijama, od folklornog nasleđa do moderne, autor je osmislio, istovremeno i monumentalan i bridak izraz, a opet razigran i filigranski precizan, koji jezikom skulpturalne izražajnosti funkcionalne elemente opreme preobražava u umetnički doživljaj.

SPIRITUM M


Dekorativni kandelaber sa indirektnim osvetljenjem "SPIRITUM M", realizovan po zamisli arh. Marije Gec, kreiran je u okviru projekta nove poslovne zgrade Narodne Banke Srbije na Slaviji, u Beogradu, i kao takav nosi sve odlike savremenog duha usmerenog ka traganju za efektnim oblikovnim izrazom. Pored ekstravagantnog dizajna koja se nadovezuje na osnovni koncept moderno osmišljenog zdanja, poseban akcenat i inspiracija pri realizaciji kandelabra bila je sama ekspresivna priroda svetla koja je, kroz igru senki, u noćnom režimu rada, postala i nosilac dinamične korelacije sa okruženjem, dajući mu neočekivanu dubinu i voluminoznost, posebno upečatljivu uz prateću scenografiju monolitne fasade od staklenih panela.

NOVO GROBLJE


Sticanjem statusa kulturnog dobra od velikog značaja, kompleks Novog groblja u Beogradu aktuelizovao je potrebu da njegovo kompleksno uređenje obuhvati i realizaciju odgovarajuće dekorativne rasvete, nenametljivog, a opet, reprezentativnog karaktera koja će uspostaviti ambijentalni sklad i, ujedno, favorizovati spomeničke grupacije istaknutih istorijskih i arhitektonskih vrednosti. Na osnovu tih postavki realizovana je nova dekorativna svetiljka, uobličena po idejnom konceptu arh. Dejana Anđelkovića kome je za polazni motiv poslužio oblik tradicionalnog svećnjaka, kreativnim usaglašavanjem, doveden do autentične forme u kojoj se još uvek može prepoznati izvorna simbolika, dok se tražena monumentalnost postigla dimenzionalnim naglašavanjem i odmerenim unošenjem dekorativnih detalja.