Barikadni stubići
Barikadni stubić STIL

Barikadni stubić, tip STIL, izrađen u kombinaciji čeličnih cevi različitih prečnika, dekorativne rozetne od legure aluminijuma i završne polukalote modelovane tehnikom dubokog izvlačenja metala, predstavlja moderno dizajniran element urbane opreme koji se uspešno mogu primeniti u sve ambijentalne celine. Barikadni stubići se mogu proizvoditi u željenoj visini, dodatno opremiti lancima i kombinovati sa stilski usklađenim elementima mobilijara druge namene.

Svi nadzemni delovi barikadnog stubića štite se osnovnom bojom i finalno farbaju poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.


Montaža

Montaža stubića se vrši na prethodno pripremljen betonski temelj, preko utapajućeg dela kružne čelične cevi prečnika 60,3mm, zajedno sa dodatnim ojačanjima od 3 (tri) trake povijenog flaha, ravnomerno raspoređene po obimu, dubine 250mm.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stubić postavlja u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu, potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.