SVETILJKA
FERAL 2

Svetiljka FERAL 2, savremenih svetlotehničkih karakteristika, i u varijanti sa konvencionalnim i LED izvorima, omogućava široku primenu u konceptualno raznorodnim urbanim prostorima. Osnov sklopa čini kućište formirano iz ležišta od legure aluminijuma, spoljna maska podnožja sa poklopnim elementom, dekorativni prstenovi, reflektor i dvodelni poklopac, izvedeni tehnikom dubokog izvlačenja metala i međusobno povezanih vertikalnim cevastim nosačima. Optički blok, smešten unutar protektora od polikarbonata i podnožja, zavisno od svetlosnog izvora, uključuje odgovarajuće komponente kojima se postižu visokokvalitetni rezultati svetlosne distribucije.
Svi metalni delovi štite se poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.
 

Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijaski proračun.

Datoteke za fotometrijski proračun možete naći u sekciji fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
FERAL 2 - 70 NaVP/MH
staza < 7 m kružna 3,5 4 m 12-14 m
trg < 6 m kružna 3,5 - 4 m 10-12 m
park < 7 m kružna 3,5 - 4 m 12-14 m
FERAL 2 - 100 NaVP/MH
staza < 7 m kružna 4 - 4,5 m 14-16 m
trg < 8 m kružna 4 - 4,5 m 12-14 m
park < 9 m kružna 4 - 4,5 m 14-16 m
FERAL 2 - 150 NaVP/MH
staza < 9 m kružna 4,5 - 5 m 16-18 m
trg < 8 m kružna 4,5 - 5 m 14-16 m
park < 9 m kružna 4,5 - 5 m 16-18 m
FERAL 2 - 24-38 LED
- - kružna - -

Optički blok
Stepen zaptivenosti : IP 66
Otpornost na udar : IK 10

Predspojni uređaj
Stepen zaptivenosti : IP 43       ( za konvencionalne izvore )
                                             IP 65-67 ( za LED izvore )

Klasa električne izolacije  : I ili II
Regulacija svetla:
daljinsko upravljanje ( 1-10V, DALI )

Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Svetlosni fluks Temperatura boje Masa
FERAL 2 - 70 NaVP/MH 70 W 6 600 / 6 300 lm prema izabranoj sijalici 5,9 kg
FERAL 2 - 100 NaVP/MH 100 W 10 500 / 8 700 lm prema izabranoj sijalici 6,0 kg
FERAL 2 - 150 NaVP/MH 150 W 16 500 / 13 500 lm prema izabranoj sijalici 6,6 kg
FERAL 2 - 24-38 LED 24-38 W 3 120 / 4 940 lm prema izabranim diodama 6,6 kg

Montaža i održavanje

montaža
Svetiljka se montira na stub sa završetkom prečnika 76 mm pomoću tri galvanizovana vijka smeštena na nosaču svetiljke.

održavanje
Pristup svetlosnom izvoru i predspojnim uređajima, odnosno napajanju, omogućen je odvrtanjem dva sigurnosna vijka i pomeranjem poklopnog elementa u donji položaj za vreme intervencije. Predspojni uređaji, odnosno napajanje, su pristupačni i nalaze se na posebnim nosačima. Kod klasičnih rešenja promena sijalice postiže se otvarenjem nosača grla i njegovim izvlačenjem.