Dekorativni stubovi
HRAM

Stub HRAM se odlikuje naglašenom dekorativnošću, posebno akcentovanom reljefnom ornamentikom na postamentu.Izrađuje se kao kompletno odliven sklop  i u kombinaciji sa čeličnim cevastim stablom koje može biti monolitno ili izvedeno iz segmenata, od različitih cevi, međusobno povezanih ukrasnom rozetnom, izvedenom tehnikom dubokog izvlačenja metala. Svojom masivnošču i klasičnim oblikovnim odrednicama sve tri varijante preferiraju primenu u sredinama kojima se želi dati tradicionalni okvir, odnosno istaći već prisutne arhitektonske i stilske vrednosti.

Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.

Stub pruža brojne kombinacije sa različitim tipovima svetiljki i konzolama.


 

HRAM 1 je izrađen kao kompletno odliven stub.
HRAM 2 je izrađen u kombinaciji livenog postamenta i stabla od dvosegmentne čelične cevi sa pratećom dekorativnom rozetnom, izvedenom tehnikom dubokog izvlačenja metala.
HRAM 3 je izrađen u kombinaciji livenog postamenta i čelične cevi sa dekorativnom rozetnom, izvedenom tehnikom dubokog izvlačenja metala.

Montaža stuba vrši se na prethodno izveden betonski temelj, pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 4 (četiri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stuba, odnosno njegove baze, i pripadajućih ankera ostvaruje se sa po dve odgovarajuće navrtke.
 
Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stub postavlja u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.