SVETILJKA
MALI KALEMEGDAN

Svetiljka MALI KALEMEGDAN i varijanta pod nazivom GROF, bazirana je na uzorima tradicionalno oblikovanih fenjera, sa kućištem u potpunosti izrađenim kao odlivak aluminijumske legure, odnosno silumina, sa ili bez dekorativne krune od čeličnog lima na poklopcu i sa cilindričnim vratom od čelične cevi preko koje je omogućena montaža na stub ili konzolu prečnika 60,3 ili 48,3mm. Unutar kućišta ugrađen je savremeni optički sistem tako da sklop, zajedno sa protektorom od kaljenog, bistrog ili peskarenog, stakla zadovoljava visoke svetlotehničke zahteve u okviru odgovarajuće klase. Proizvodi se sa konvencionalnim i LED svetlosnim izvorom.
Svi metalni delovi štite se poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL-karti.
 

Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.

Datoteke  za  fotometrijski  proračun  možete naći u sekciji  fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
MALI KALEMEGDAN-70 NaVP/MH
- - - - -
MALI KALEMEGDAN-100 NaVP/MH
- - - - -
MALI KALEMEGDAN-24-50 LED
- - - - -

Optički blok
Stepen zaptivenosti: IP 66
Otpornost na udar: IK 10

Predspojni uređaj
Stepen zaptivenosti : IP43       ( za konvencionalne izvore )
                                             IP65-67 (za LED varijantu)

Klasa električne izolacije: I ili II
Regulacija svetla: daljinsko upravljanje ( 1-10V, DALI )

Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Svetlosni fluks Temperatura boje Masa
MALI KALEMEGDAN-70 NaVP/MH 70W 6 600 / 6 300 lm prema izabranoj sijalici 14,2kg
MALI KALEMEGDAN-100 NaVP/MH 100W 10 500 / 8 700 lm prema izabranoj sijalici 14,4kg
MALI KALEMEGDAN-24-50 LED 24-50W 2 640 - 8 350 lm prema izabranim diodama 13,3kg

Montaža i održavanje

montaža
Svetiljka se montira na stub ili konzolu sa završetkom prečnika 60,3 mm, odnosno 48,3 mm uz primenu adaptera. Fiksiranje se vrši pomoću 3 (tri) imbus vijka M10 ravnomerno raspoređenih pod uglom od 120*.

održavanje
Pristup svetlosnom izvoru omogućen je odvrtanjem sigurnosnih vijaka na poklopcu. Predspojni uređaji, pričvršćeni na posebnom nosaču, locirani su sa unutrašnje strane poklopca, što omogućava brzu i jednostavnu intervenciju.