SVETILJKA
CIRKON

Svetiljka CIRKON se ubraja među savremeno koncipirana rasvetna tela osmišljena po uzoru na klasične forme, tako da se uspešno može primeniti i u tradicionalnim i moderno uobličenim sredinama. Osnov sklopa čini dekorativni Al prsten sa tri lučno povijena nosača povezana sa centralnim naglavkom, dok su telo i pritezni prsten svetiljke izrađeni kao odlivci Al legure. Protektorom od kaljenog stakla štiti se izabrani modularni LED svetlosni izvor, dostupan u rasponu snage od 22-58W. Napajanje je postavljeno unutar centralnog cilindričnog nosača.
Završna obrada sprovodi se poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL-karti.
Svetiljka pruža mogućnost brojnih kombinacija.

Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.

Datoteke za fotometrijski proračun može se naći u sekciji fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.
 

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
CIRKON LED 22-58W
- - kružna - -

Optički blok
Stepen zaptivenosti: IP 66
Otpornost na udar: IK 08

Napajanje

Stepen zaptivenosti: IP 65-67

Klasa električne izolacije: I ili II
Regulacija svetla:
daljinskomupravljanje (1-10V, DALI )


Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Svetlosni fluks Temperatura boje Masa
CIRKON LED 22-58W 2 970 / 7 830 lm prema izabranim diodama -

Montaža i održavanje

montaža:
Svetiljka se montira preko centralnog cilindričnog nosača od čelične cevi na stubove poprečnog preseka 76,1mm, a uz pomoć adaptera, i prečnika 60,3mm. Pritezanje nosača za stub vrši se pomoću 3 (tri) vijka M10 ravnomerno raspoređena pod < od 120* u dva reda.
održavanje:
Pristup svetlosnom izvoru omogućen je skidanjem priteznog prstena sa staklenim protektorom koji je fiksiran sa 6 (šest) imbus vijaka M5, dok se elektronskom uređaju pristupa demontažom poklopca na centralnom nosaču, pritegnutog sa 2 (dva) imbus vijka M6.