KONZOLA
LARA

Konzola LARA zbog svojih dekorativnih svojstava najčešće se primenjuje u kombinaciji sa tradicionalno oblikovanim stubovima i rasvetnim telima, odnosno u ambijentima sa prisutnim istorijskim i arhitektonskim vrednostima ili gde se želi afirmisati likovni aspekt prostora. Konzola se izrađuje u kombinaciji odlivaka od legure aluminijuma i čeličnih elemenata.
Varijantna rešenja obuhvataju stubni tip, koji se može realizovati od jednog do tri nosača i kao zidni, odnosno fasadni tip konzole.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.

Montaža

montaža

Zidna varijanta konzole LARA fiksira se pomoću 4 (četiri) odgovarajuća tipla, shodno nosećoj podlozi.
Montaža stubne varijante konzole vrši se pomoću 4 (četiri) imbus vijka M8.