SVETILJKA
IRINA

Svetiljka IRINA svojom naglašenom, rustičnom formom, predstavlja upečatljiv likovni motiv predodređen za istorijske i klasično koncipirane prostore, kao i one savremene ambijente koji se žele obogatiti upečatljivim urbanim motivom. Svetiljka se radi sa konvencionalnim ili LED svetlosnim izvorom, u varijanti sa ili bez protektora (LED snage veće od 38W). Osnov sklopa čini kućište u obliku kape, izvedene tehnikom dubokog izvlačenja metala i par lučno povijenih čeličnih nosača sa pratećim dekorativnim detaljima od aluminijuma. Opički sistem, savremenog tehnološkog rešenja, u varijanti sa protektorom od polikarbonata, ili bez njega, obezbeđuje visoko efikasnu raspodelu svetlosti. 
Svi spoljni delovi štite se poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.
 

Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.

Datoteke  za  fotometrijski  proračun  možete naći u sekciji  fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
IRINA - 70 NaVP/MH
staza < 7 m usmerena 4 - 4,5 m 12 - 14 m
trg < 6 m kružna 4 - 4,5 m 10 - 12 m
park < 7 m kružna 4 - 4,5 m 12 - 14 m
IRINA - 100 NaVP/MH
staza < 8 m usmerena 4,5 - 5 m 14 - 16 m
trg < 7 m kružna 4,5 - 5 m 12 - 14 m
park < 8 m kružna 4,5 - 5 m 14 - 16 m
IRINA - 150 NaVP/MH
staza < 10 m usmerena 5,5 - 6 m 18 - 20 m
trg < 8 m kružna 5,5 - 6 m 14 - 16 m
park < 10 m kružna 5,5 - 6 m 18 - 20 m
IRINA - 24-50 LED
- - kružna - -

Optički blok
Stepen zaptivenosti: IP 66
Otpornost na udar: IK 10

Predspojni uređaj
Stepen zaptivenosti: IP 43       ( za konvencionalne izvore )
                                            IP 65-67 ( za LED izvore )

Klasa električne izolacije: I ili II
Regulacija svetla :
daljinsko upravljanje ( 1-10V, DALI )

Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Svetlosni fluks Temperatura boje Masa
IRINA - 70 NaVP/MH 70 W 6 600 / 6 300 lm prema izabranoj sijalici 12,4 kg
IRINA - 100 NaVP/MH 100 W 10 500 / 8 700 lm prema izabranoj sijalici 12,5 kg
IRINA - 150 NaVP/MH 150 W 16 500 / 13 500 lm prema izabranoj sijalici 13,5 kg
IRINA - 24-50 LED 24 - 50 W 2 400 / 5 000 lm prema izabranim diodama 12,5 kg

Montaža i održavanje

montaža

Svetilјka se montira u stub pomoću tri galvanizovana vijka smeštena na vrhu stuba.
оdržavanje
Pristup sijalici i predspojnim uređajima omogućen je odvrtanjem 3 (tri) sigurnosna vijka koji omogućavaju pomeranje zaštitnog poklopca sa protektorom u donji položaj za vreme intervencije. Predspojni uređaji se nalaze na lako izmenljivom nosaču, dok se promena sijalice postiže otvaranjem nosača grla i njegovim izvlačenjem. Kod varijante sa LED izvorom prvo se otvara protektor a zamena modula ili napajanja vrši se skidanjem 6 (šest) vijaka i pomeranjem hladnjaka. Kod LED svetiljke bez protekora postupak je isti, s tim što nema protektora.