Korpe za otpatke
Kanta AUTENTIK

Kanta za otpatke, tip AUTENTIK, radi se kao jednodelna ili dvodelna, sa obrtnim korpama od perforiranog ili punog pocinkovanog lima i nosećim, dekorativnim stubićem, visine 900mm, u celosti izrađenog od aluminijumske legure, modelovan po uzoru na tradicionalne forme tako da je sklop posebno pogodan za urbane prostore sa istorijskim nasleđem, stilski izdiferensiranom arhitekturom, kao i za sve vrste parkova, rekreativnih zona i zelenih površina.

Svi nadzemni delovi štite se osnovnom bojom i finalno farbaju poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL-karti.


Montaža

Montaža nosećeg stubića vrši se na prethodno pripremljen betonski temelj, preko utapajućeg dela kružne cevi prečnika 60,3mm sa ojačanjima od 3 (tri) povijene trake flaha ravnomerno raspoređene po obimu, u ukupnoj dužini sklopa od 250mm.
 
Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stubić postavlja u nestandardnim uslovima ili uz specifičnu opremu, potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzioja.