SVETILJKA
AURORA

Svetiljka AURORA pripada moderno koncipiranim rasvetnim telima, bazirana na LED tehnologiji, sa širokim spektrom raspoloživih snaga, tako da zajedno sa intrigantnim oblikovnim rešenjem, potencijalno, omogućava široku primenu u najraznovrsnijim prostornim celinama. Telo svetiljke, uključujući kućište, nosače i dvodelni poklopac, izrađuju se od legure aluminijuma livene pod pritiskom, dok je optički blok, zajedno sa zaptivenim staklenim protektorom, hladnjacima, modularnim diodama i adapterima, konstruisan po savremenim zahtevima, ostvarujući zavidne svetlotehničke performanse.
Završna zaštita je poliesterskim prahom RAL 7005 ili po izboru, prema ton karti.
Svetiljka pruža mogućnost brojnih kombinacija sa stubovima i konzolama.

 

Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.

Datoteke  za  fotometrijski  proračun  možete naći u sekciji  fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
AURORA 30-75 LED
- - kružna - -

Optički blok
Stepen zaptivenosti: IP 66
Otpornost na udar: IK 08

Napajanje
Stepen zaptivenosti : IP 65-67    

Klasa električne izolacije: I ili II
Regulacija svetla :
daljinsko upravljanje ( 1-10V, DALI )

Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Svetlosni fluks Temperatura boje Masa
AURORA LED 30 - 75 W 3 900 / 9 750 lm prema izabranim diodama 14,5 kg

Montaža i održavanje

montaža
Svetiljka se montira na stub ili konzolu sa završetkom prečnika 76,1mm pomoću 3 (tri) galvanizovana svorna vijka M8 smeštena na nosaču svetiljke.
održavanje
Pristup optičkom bloku omogućen je sa gornje strane, odvrtanjem vijaka na završnom delu poklopca, koji ostaje fiksiran, tako da je olakšana intervencija. U slučaju potrebe,  moguć je pristup i sa donje strane odakle se može izvršiti demontaža staklenog protektora zajedno sa pratećim nosačem.