Barikadni stubići
Barikadni stubić BGM

Barikadni stubić BGM ilustruje klasično dizajniran urbani element, visine 0,97 m, u potpunosti izrađen kao odlivak od aluminijumske legure, koji se zbog svoje naglašene dekorativnosti prezentuje kao uočljiv prostorni motiv, efektno upotpunjujući sve tradicionalne, istorijske, reprezentativne i stilski osmišljene prostore.
Fiksiranje stubića u betonski temelj vrši se preko tzv. anker korpe, prema datoj šemi u prilogu montaže.
Po zahtevu, stubići mogu biti opremljeni lancima, odgovarjuće dužine i preseka.
Svi nadzemni delovi štite se osnovnom bojom i finalno farbaju poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.


Montaža

Montaža stubića vrši se na prethodno pripremljen betonski temelj, pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 3 (tri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stuba, odnosno njegove baze, i pripadajućih ankera ostvaruje se sa ukrasnim navrtkama.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stubić postavlja u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu, potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.