Klupe
Klupa BEOGRAD

Klupa BEOGRAD pripada grupaciji tradicionalno oblikovanih urbanih elemenata, uobličenih po klasičnim uzorimam, u kombinaciji ornamentalnih livenih stranica sa floralnim i geometrijskim prepletima, izvedenih od aluminijumske legure i profilisanih čamovih letvica, raspoređenih duž zone sedišta i naslona.
Klupa se isporučuje kao samonoseća ili sa ankerima od čeličnih šipki zrakaste forme, postavljenih ispod nogara, preko kojih se vrši fiksiranje za betonski temelj.
Svi nadzemni metalni delovi štite se osnovnovnom bojom i finalno farbaju poliesterkim prahom u izabranom tonu po RAL-karti, dok se drveni elementi impregniraju i lakiraju u željenoj nijansi.


Montaža

Montaža klupe na prethodno pripremljene betonske temelje vrši se pomoću ankernih šipki od betonskog gvožđa, prečnika 12, odnosno 10mm, dužine 250mm sa zrakastim kracima, pričvršćenih sa donje strane svake nogare.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se klupa postavlja u nestandardnim uslovima i uz eventualne izmene, potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.