Dekorativni stubovi
PLATO


Stub PLATO, zajedno sa varijantnim rešenjima, gradacijski izdiferenciranim po visini, primer je klasično modelovanog livenog stuba, naglašene plastične dekoracije i segmentne podele, predviđen za uređenje parkova, bašti i parternih zona oko objekata različite namene u kojima se preko elemenata urbane opreme i rasvete želi naglasiti tradicionalni pristup uređenja prostora.

Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.

Stub pruža mogućnost kombinovanja sa različitim tipovima svetiljki i konzola.
 

PLATO 1, ukupne visine 2455 mm, u potpunosti je izveden kao odlivak legure aluminijuma.
PLATO 2, ukupne visine 1450 mm, u potpunosti je izveden kao odlivak legure aluminijuma.
PLATO 3, ukupne visine 457 mm, u potpunosti je izveden kao odlivak legure aluminijuma.

Montaža stuba vrši se na prethodno izveden betonski temelj, pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 4 (četiri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stuba, odnosno njegove baze, i pripadajućih ankera ostvaruje se sa ukrasnim navrtkama.
 
Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stub postavlja u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.