Dekorativni stubovi
DEKOR

Stub DEKOR, u oblikovnom smislu, predstavlja primer klasično dizajniranog, elegantnog stuba naglašene ornamentalne plastike, primerenog svim tipovima parkovskih i urbanih prostora, uključujući pešačke zone, trgove, kulturno - istorijske i reprezentativne zone, kao i sve novoprojektovane celine u kojima se želi uspostaviti tradicionalni graditeljski koncept. Proizvodi se kao kompletno odliveni stub ili u kombinaciji sa različitim čeličnim cevima, upotpunjenim dekorativnim elementima, realizovanim tehnikom dubokog izvlačenja metala .

Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.

Stub pruža brojne kombinacija sa različitim tipovima svetiljki i konzolama.

DEKOR 1 je izrađen kao kompletno odliven stub.
DEKOR 2 je izrađen u kombinaciji livenog postamenta i stabla od dvosegmentne čelične cevi sa pratećim dekorativnim rozetnama, izvedenih tehnikom dubokog izvlačenja metala.
DEKOR 3 je izrađen u kombinaciji livenog postamenta i čelične cevi sa dekorativnom rozetnom, izvedenom tehnikom dubokog izvlačenja metala.

Montaža stuba vrši se na prethodno izveden betonski temelj, pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 4 (četiri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stuba, odnosno njegove baze, i pripadajućih ankera ostvaruje se sa po dve odgovarajuće navrtke.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stub postavlja u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.