Dekorativni stubovi
KEJ

Stub KEJ, zajedno sa varijantnim rešenjima, gradacijski izdiferenciranim po visini, primer je klasično modelovanog livenog stuba, naglašene plastične dekoracije i segmentne podele, predviđen za uređenje parkova, bašti i parternih zona oko objekata različite namene u kojima se preko elemenata urbane opreme i rasvete želi naglasiti tradicionalni pristup uređenja prostora.
.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.

Stub pruža brojne kombinacije sa različitim tipovima svetiljki i konzolama.
 

KEJ, ukupne visine od 2030 mm, u potpunosti je izveden kao odlivak legure aluminijuma.
KEJ 1 - KEJ 2 obuhvataju varijante stuba ukupne visine 1025, odnosno 815 mm, u potpunosti izvedenih kao odlivci legure aluminijuma.
KEJ 3 - KEJ 4 obuhvataju varijante stuba ukupne visine 625, odnosno 305 mm, u potpunosti izvedenih kao odlivci legure aluminijuma.

Montaža stuba vrši se na prethodno izveden betonski temelj, pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 3 (tri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stuba, odnosno njegove baze, i pripadajućih ankera ostvaruje se sa ukrasnim navrtkama.
 
Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stub postavlja u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.


H stuba A B ∅d M L h b c
0,3 - 1 m 300 238 16 M12 385 500 500 60
2 m 300 238 16 M12 485 600 500 6