Dekorativni stubovi
SINGIDUNUM

Stub SINGIDUNUM izrađuje se u kombinaciji dekorativnog postamenta, izvedenog kao odlivak aluminijumske legure i cilindričnog čeličnog stabla, ukupne, preporučene visine od 4,0m. Ponuđene varijante osnovni koncept proširuju kvalitativno novim, konstruktivno i likovno potpuno izdiferenciranim rešenjima, koja upotpunjuju spektar mogućnosti uspešne primene stuba u prostorno raznorodnim sredinama i njegovog kombinovanja sa  različitim svetiljkama.

Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.

Stub pruža brojne kombinacije sa različitim tipovima svetiljki i konzolama.

 

SINGIDUNUM 1 je izrađen u kombinaciji livenog postamenta i čelične cevi prečnika 76,1mm sa dekorativnim detaljima.
SINGIDUNUM 2 je izrađen u kombinaciji livenog postamenta i dvosegmentnog stabla od čeličnih cevi prečnika 76,1 i 60,3mm sa dekorativnom rozetnom na prelazu.
SINGIDUNUM 3 je izrađen u kombinaciji livenog postamenta i čelične cevi prečnika 76,1mm.

Montaža stuba vrši se na prethodno izveden betonski temelj, pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 3 (tri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stuba, odnosno njegove baze, i pripadajućih ankera ostvaruje se sa ukrasnim navrtkama.
 
Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stub postavlja u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.


H stuba A B ∅d M L h b c
3,06 m 475 400 20 M16 480 700 650 50
4 m 475 400 20 M16 630 700 650 50