Dekorativni stubovi
SINGIDUNUM

Stub SINGIDUNUM nosi karakter naglašene dekorativnosti, posebno u varijantama gde se u potpunosti izrađuje kao odlivak ili u kombinaciji sa dvosegmentnim čeličnim stablom, preferirajući primenu u parkovskim i urbanim celinama gde se žele uobličiti ili naglasiti osobena stilska i likovna svojstva prostora. Treća varijanta nudi svedenije rešenja sa identičnim postamentom i cevastim čeličnim stablom, proširujući novim izgledom spektar moguće primene.

Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.

Stub pruža brojne kombinacije sa različitim tipovima svetiljki i konzolama.

 

SINGIDUNUM 1 je izrađen kao kompletno odliven stub.
SINGIDUNUM 2 je izrađen u konbinaciji livenog postamenta i dvosegmentne čelične cevi sa pratećim dekorativnim elementima.
SINGIDUNUM 3 je izrađen u kombinaciji livenog postamenta i čelične cevi.

Montaža stuba vrši se na prethodno izveden betonski temelj, pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 3 (tri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stuba, odnosno njegove baze, i pripadajućih ankera ostvaruje se sa ukrasnim navrtkama.
 
Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stub postavlja u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.


H stuba A B ∅d M L h b c
3,06 m 475 400 20 M16 480 700 650 50
4 m 475 400 20 M16 630 700 650 50