Dekorativni stubovi
TRIGON

Stub TRIGON se izrađuje u kombinaciji livenog postamenta i cilindričnog čeličnog stabla, oblikovno povezanih u celovit sklop koji se svojim dizajnom optimalno uklapa u sve gradske i parkovske ambijente.

Varijantna rešenja gradacijski razvijaju dekorativni aspekt stuba, usložnjavajući osnovnu formu dodatnim livenim i čeličnim elementima, čime se formira oblikovno srodna grupacija, prilagodljiva različitim uslovima i mogućnosti istovremene primene unutar istog prostora.

Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.

Stub pruža brojne kombinacije sa različitim tipovima svetiljki i konzolama.

 

TRIGON 1 izrađen je u kombinaciji livenog postamenta i čelične cevi.
TRIGON 2 izrađen je u kombinaciji nadograđenog livenog postamenta i čelične cevi.
TRIGON 3 izrađen je u kombinaciji nadograđenog livenog postamenta i dvosegmentne čelične cevi sa dekorativnom rozetnom od duboko vučenog metala.

Montaža stuba vrši se na prethodno izveden betonski temelj, pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 3 (tri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stuba, odnosno njegove baze, i pripadajućih ankera ostvaruje se sa ukrasnim navrtkama.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stub postavlja u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.