KONZOLA
BEOGRAD

Konzola BEOGRAD se izrađuje u kombinacij čeličnih cevastih profila kružnog preseka i dekorativnih livenih elemenata u vidu geometrijske arabeske umetnute u okviru lučnog dela nosača, svojim završnim efektom približavajući se klasičnim uzorima, što je čini posebno pogodnom pri uređenju parkovskih i urbanih sredina sa prisutnim istorijskim nasleđem ili gde se želi favorizovati tradicionalni ambijent.
Varijantna rešenja nude mogućnost realizacije konzole kao jednokrake, dvokrake ili trokrake.

Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.
 

Montaža

montaža
konzola BEOGRAD je predviđena za montažu u stub sa kružnim završetkom prečnika 60,3 mm. Sa redukcijom upadajućeg dela centralne cevi konzola se može ugraditi i u nosače drugih dimenzija, shodno zahtevu. Fiksiranje konzole vrši se pomoću 3 (tri) vijka M10 i odgovarajućih navrtki ravnomerno raspoređenih po obimu stuba pod uglom od 120* .