Dekorativni stubovi
APATIN

Stub APATIN, u oblikovnom smislu, predstavlja primer klasično dizajniranog, elegantnog stuba primerenog svim tipovima urbanog prostora, a posebno onim u kojima je naglašeno arhitektonsko nasleđe, odnosno koncept tradicionalnog uređenja, pa se kao vrlo pogodno rešenje, osim u centralnim gradskim sredinama, može naći i u turističkim, kulturno - istorijskim i parkovskim zonama. Proizvodi se kao kompletno odliveni stub ili u kombinaciji sa različitim čeličnim cevima, upotpunjenim dekorativnim elementima, realizovanim tehnikom dubokog izvlačenja metala .

Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.

Stub pruža brojne kombinacija sa različitim tipovima svetiljki i konzolama.
 

APATIN 1 je izrađen kao kompletno odliven stub.
APATIN 2 je izrađen u kombinaciji livenog postamenta i dvosegmentne čelične cevi sa pratećim dekorativnim elmentima
APATIN 3 je izrađen u kombinaciji livenog postamenta i čelične cevi sa dekorativnom, duboko vučenom rozetnom.

Montaža stuba vrši se na prethodno izveden betonski temelj, pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 4 (četiri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stuba, odnosno njegove baze, i pripadajućih ankera ostvaruje se sa po dve odgovarajuće navrtke.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stub postavlja u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.


H stuba A B ∅d M L h b c
3,36 m 315 148 20 M16 480 700 600 55
4 m 315 148 20 M16 630 800 600 55