Dekorativni stubovi
KALEMEGDAN PARK

Stub KALEMEGDAN PARK se izdvaja svojim elegantnim proporcijama i klasičnom formom,  posebno akcentovanom kroz bogato razvijenu plastičnu ornamentiku postamenta. Izrađuje se kao kompletno izliven sklop ili u kombinaciji sa cilindričnim stablom od čelične cevi i varijantnim tipovima baznog odlivka. Dekorativni aspekt stuba sugeriše njegovu primenu u parkovskim i urbanim prostorima u kojima se želi afirmisati duh tradicionalnih ambijenata.

Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.

Stub pruža brojne kombinacije sa različitim tipovima svetiljki i konzolama.


 

KALEMEGDAN PARK 1 je izrađen kao kompletno odliven stub, ukupne visine 3 690, odnosno 3 960 mm.
KALEMEGDAN PARK 2 je izrađen u kombinaciji cilindričnog stabla od čelične cevi i livenog postamenta unutar koga se ostvaruje veza sa ankerima.
KALEMEGDAN PARK 3 je izrađen u kombinaciji cilindričnog čeličnog stabla i livenog postamenta na kome su odgovarajući otvori za ankere raspoređeni po spoljnom prstenu baze.

Montaža stuba vrši se na prethodno izveden betonski temelj, pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 4 (četiri), odnosno 3 (tri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stuba, odnosno njegove baze, i pripadajućih ankera ostvaruje se sa po dve odgovarajuće navrtke.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stub postavlja u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.