Dekorativni stubovi
KALEMEGDAN PARK

Stub KALEMEGDAN PARK se izdvaja svojim elegantnim proporcijama i klasičnom formom,  posebno akcentovanom kroz bogato razvijenu plastičnu ornamentiku postamenta. Izrađuje se kao kompletno izliven sklop od aluminijumske legure  ili u kombinaciji sa cilindričnim stablom od čeličnih cevi prečnika 76,1mm, odnosno 60,3mm, ukoliko se radi dvosegmentna varijanta. Poklopac na otvoru za smeštanje priključne ploče, FRA osigurača i vijka za uzemljenje, može se raditi sa ili bez reljefne aplikacije u vidu grba. Dekorativni aspekt stuba sugeriše njegovu primenu u parkovskim i urbanim prostorima u kojima se želi afirmisati duh tradicionalnih ambijenata.

Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.

Stub pruža brojne kombinacije sa različitim tipovima svetiljki i konzolama.


 


KALEMEGDAN PARK - varijanta 1 je u celosti izrađen kao odlivak Al legure, ukupne visine H= 3,63m ili 3,9m.
KALEMEGDAN PARK - varijanta 2 je izrađen u kombinaciji dekorativnog postamenta od Al legure i čelične cevi prečnika 76,1mm, ukupne visine do 4,0m.
KALEMEGDAN PARK - varijanta 3 je izrađen u kombinaciji dekorativnog postamenta od Al legure i čel. cevi prečnika 76,1mm u donjem segmentu stabla, dok gornji deo može biti od cevi prečnika 76,1 ili 60,3mm. Ukrasna rozetna radi se od Al lima tehnikom dubokog izvlačenja metala. Ukupna preporučena visina je 4,0m.

Montaža stuba vrši se na prethodno izveden betonski temelj, pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 3 (tri) povijene i međusobno povezane čelične šipke prečnika 16mm, međusobno raspoređene na osnom rastojanju od 195x195mm, prema priloženoj šemi. Pritezanje stuba, odnosno njegove baze, i pripadajućih ankera ostvaruje se sa 3 (tri) navrtke M16..

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stub postavlja u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.