Dekorativni stubovi
KOŠUTNJAK

Stub KOŠUTNJAK, uključujući i sve prikazane varijante, izrađuje se u kombinaciji kružnih čelićnih cevi različitih preseka i livenih dekorativnih rozetni postavljenih na prelaznim delovima sklopa. Svojom oblikovno jasnom formom i konstruktivno izraženim svojstvima, svrstava se među racionalna rešenja kompatibilna sa, gotovo, svim tipovima svetiljki i konzolama, pružajući time i široki spektar primene u prostorima svih kategorija. Osim u domenu rasvete, stub je našao svoju primenu i kao dekorativni nosač turističkih putokaza, info tabli i određene elektronske opreme i može se realizovati sa ili bez odgovarajućih nosača za tu dodatnu opremu.

Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.

Stub pruža brojne kombinacija sa različitim tipovima svetiljki i konzolama.

KOŠUTNJAK 1 je izrađen u kombinaciji različitih čeličnih cevi i dekorativnih odlivaka, međusobno usklađenih sa visinom stuba od 3 000 - 4 000 mm.
KOŠUTNJAK 2 je izrađen u kombinaciji različitih čeličnih cevi i dekorativnih odlivaka, međusobno usklađenih sa visinom stuba od 4 000 - 5 000 mm.
KOŠUTNJAK 3 je izrađen u kombinaciji različitih čeličnih cevi i dekorativnih odlivaka, međusobno usklađenih sa visinom stuba od 5 000 - 6 000 mm.

Montaža stuba vrši se na prethodno izveden betonski temelj, pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 4 (četiri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stuba, odnosno njegove baze, i pripadajućih ankera ostvaruje se preko odgovarajuće navrtke.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stub postavlja u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.