Dekorativni stubovi
GARDOŠ

Stub GARDOŠ, svojom sažetom i jasno definisanom formom omogućava uklapanje sa izuzetno velikim brojem svetiljki i odgovarajućih konzola, preuzimajući ulogu povezujućeg urbanog motiva koji uspešno naglašava srodna i uravnotežuje suprotstavljena svojstva jednog prostora.

Izradu ovog stuba moguće je realizovati kao kompletno odliven sklop ili kao kombinaciju livenog kupastog postamenta sa stablom od kružne čelične cevi, sa ili bez dodatnog dekorativnog odlivka.

Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.

Stub pruža brojne kombinacija sa različitim tipovima svetiljki i konzolama.
 

GARDOŠ 1 je izrađen kao kompletno odliven stub.
GARDOŠ 2 je izrađen u kombinaciji livenog postamenta i čelične cevi
GARDOŠ 3 je izrađen u kombinaciji nadograđenog livenog postamenta i čelične cevi.

Montaža stuba vrši se na prethodno izveden betonski temelj, pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 3 (tri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stuba, odnosno njegove baze, i pripadajućih ankera ostvaruje se sa po dve odgovarajuće navrtke.
 
Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stub postavlja u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.