SVETILJKA
SPIRITUM 3.1

Svetiljka SPIRITUM 3.1 sa indirektnim svetlom, nosi poseban dizajnerski pečat koji se snažno manifestuje pri realizaciji svih savremenih prostora.
Zakošenu reflektujuću ravan sačinjava Al. trapezasti odsijač i donji, pravougaoni, od saćasto presovanog prohronskog lima, povezani preko seta povijenih čeličnih nosača sa kućištem od legure aluminijuma i čelika.
Optički sistem savremeno tehnološkog rešenja, u celini sa protektorom od kaljenog stakla, obezbeđuje visoko efikasnu raspodelu svetlosti.
Spoljni delovi štite se poliestarskim prahom u izabranom tonu po RAL – karti.
Svetiljka pruža mogućnost postavljanja na veći broj stubova.

Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.

Datoteke  za  fotometrijski  proračun  možete naći u sekciji  fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
SPIRITUM 3.1 - 150 MH
plato < 6 m kružna 4 - 5 m 10 - 12 m

Optički blok
Stepen zaptivenosti: IP 66
Otpornost na udar: IK 10

Predspojni uređaj
Stepen zaptivenosti: IP 43

Klasa električne izolacije: I ili II

Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Svetlosni fluks Temperatura boje Masa
SPIRITUM 3.1 - 150 MH 150 W 1 350 lm prema izabranoj sijalici 22,3 kg

Montaža i održavanje

montaža

Svetilјka se montira na stub sa završetkom prečnika od 60,3 mm  do 88,9 mm pomoću tri galvanizovana vijka smeštena na nosaču svetiljke
održavanje
Pristup sijalici i predspojnim uređajima omogućen je odvrtanjem tri imbus vijka sa poklopca protektora.