SVETILJKA
AGAVA

Svetiljka AGAVA donosi moderan koncept dizajna sa pročišćenom i kompaktnom formom u obliku zarubljene kupe koja predstavlja zahvalan motiv za sve vidove urbanog okruženja. Osnov svetiljke čine kućište i poklopac izvedeni tehnikom dubokog izvlačenja aluminijuma, dok je protektor od providnog polikarbonata. Svetiljka se izrađuje u varijanti sa konvencionalnim ili LED svetlosnim izvorom i u oba slučaja optički blok je projektovan u skladu sa savremenim svetlotehničkim zahtevima, obezbeđujući visoko efikasnu raspodelu svetlosti.
Svi spoljni delovi štite se poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.
Svetiljka pruža mogućnost brojnih kombinacija sa  stubovima i konzolama.


 
 
 

 
 
Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.

Datoteke  za  fotometrijski  proračun  možete naći u sekciji  fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.


 

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
AGAVA - 70 Na VP/MH
staza < 6 m kružno 3,5 - 4 m 10 - 12 m
trg < 6 m kružno 3,5 - 4 m 10 - 12 m
park < 6 m kružno 3,5 - 4 m 10 - 12 m
AGAVA - 100 Na VP/MH
staza < 7 m kružno 4 - 4,5 m 12 - 14 m
trg < 7 m kružno 4 - 4,5 m 12 - 14 m
park < 7 m kružno 4 - 4,5 m 12 - 14 m
AGAVA - 150 Na VP/MH
staza < 8 m kružno 4,5 - 5 m 14 - 16 m
trg < 8 m kružno 4,5 - 5 m 14 - 16 m
park < 8 m kružno 4,5 - 5 m 14 - 16 m
AGAVA - LED 24 LED
- - kružna - -
AGAVA - LED 50 LED
- - kružna - -

Optički blok:
Stepen zaptivenosti: IP 54
Otpornost na udar: IK 10

Predspojni uređaj / napajanje:
Stepen zaptivenosti:IP 43      ( za konvencionalne izvore)
                                           IP 65-67 ( za LED izvore)

Klasa električne izolacije: I ili II  
Regulacija svetla: daljinsko upravljanje ( 1-10V, DALI )                                                                                                                                                                                              

Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Svetlosni fluks Temperatura boje Masa
AGAVA - 70 NaVP/MH 70 W 6 600 / 6 300 lm prema izabranoj sijalici 4,6 kg
AGAVA - 100 NaVP/MH 100 W 10 500 / 8 700 lm prema izabranoj sijalici 4,9 kg
AGAVA -150 NaVP/MH 150 W 16 500 / 13 500 lm prema izabranoj sijalici 5,4 kg
AGAVA - 24 LED 24W 3240lm prema izabranim diodama 5,6kg
AGAVA - 50 LED 50W 6 750lm prema izabranim diodama 6,0kg

Montaža i održavanje

montaža
Svetiljka se montira na stub ili konzolu sa završetkom prečnika 60,3 mm i priteže pomoću tri galvanizovana vijka smeštena na čeličnom nosaču svetiljke.

održavanje
Pristup sijalici i predspojnim uređajima, kod konvencionalnih rešenja, odnosno diodama, napajanju i hladnjaku, kod LED izvora, omogućen je odvrtanjem gumenog pritezača i skidanjem poklopca. U oba slučaja, elementi optičkog bloka montirani su na posebnim nosačima i lako dostupni.