Barikadni stubići
Barikadni stubić KLASIK-M

Barikadni stubić KLASIK-M namenjen je regulaciji prostornih zona po nameni i režimu korišćenja ali i kao deo sklopa stilski povezanih elemenata urbane opreme. Osnovni oblik, forme zarubljene kupe zasečene na vrhu pod uglom, radi se u visini od 550, 850 i 1000mm. Telo stubića u potpunosti je izrađeno kao odlivak od aluminijumske legure, sivog liva ili čeličnog liva, kao i reljefna aplikacija grba grada Beograda. Fiksiranje stubića može biti preko utapajućeg dela čelične cevi ili pomoću odgovarajuće "anker korpe" kada se radi i dodatna čelična bazna ploča prečnika 200mm. Pri poruđbini potrebno je navesti izabrano rešenje. 
Završna obrada obuhvata dvostruki nanos "epoxi-prajmer"-a i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL-karti. Varijanta od čeličnog liva, po zahtevu, se i cinkuje.


Montaža

Montaža barikadnog stubića vrši se u prethodno pripremljen betonski temelj preko utapajućeg dela čelične cevi koja u vidu podkonstrukcije prolazi osom stuba.
Varijantno rešenje se radi u kombinaciji sa dodatnom kružnom čeličnom pločom prečnika 200mm i odgovarajućom podkonstrukcijim. Montaža se vrši u prethodno pripremljen betonski temelj pomoću tzv. "anker korpe" sačinjene od 3 (tri) povijene i međusobno povezane čelične šipke M12x220mm. Pritezanje ankera i čelične bazne ploče sprovodi se navrtkama M12.