Barikadni stubići
Barikadni stubić AUTENTIK

Barikadni stubić AUTENTIK je savremeni element urbane opreme, realizovan po uzoru na tradicionalna oblikovna rešenje, a po preporukama Grada Beograda za uređenje i regulaciju gradskih područja od kulturno istorijskog značaja. Stubić se u celosti izrađuje kao odlivak aluminijumske legure sa unutrašnjom čeličnom  konstrukcijom za  fiksiranje u betonski temelj.
Standardna varijanta podrazumeva fiksni tip, a može se raditi i kao protivpožarni, sa neprimetnim modifikacijama koja, u vanrednim uslovima, omogućavaju njegovo uklanjanje prolaskom vozila specijalne službe bez potrebe zaustavljanja i angažovanja dodatne opreme i ljudstva.
Svi nadzemni delovi štite se osnovnom bojom i finalno farbaju poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL -karti.


Montaža

Montaža stubića se vrši na prethodno pripremljen betonski temelj, preko utapajućeg dela kružne čelične cevi, prečnika 60,3 mm, zajedno sa dodatnim ojačanjima od 3 (tri) trake povijenog flaha, ravnomerno raspoređene po obimu i razvijenih u dužini od 330 mm.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stubić postavlja u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu, potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.