SVETILJKA
ORION S2

Svetijka ORION S2, sa dva ponuđena oblikovna rešenje, svojom modernim dizajnom, preferira primenu u savremeno koncipiranim urbanim prostorima, prioritetno pri realizaciji javne rasvete saobraćajnica različitih kategorija, kao i pri osvetljenju namenskih raznorodnih celina. Obe varijante svetiljke mogu se proizvoditi sa konvencionalnim ili LED svetlosnim izvorom. Osnov svetiljke čini kućište od aluminijumske legure i poklopac od duboko vučenog aluminijuma. Optički sistem, sa svetlotehničkim odlikama visokog kvaliteta, zajedno sa protektorom od kaljenog stakla, obezbeđuje visoko efikasnu raspodelu svetla.
Svi spoljni delovi štite se poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.
Svetiljka pruža mogućnost brojnih kombinacija sa stubovima i konzolama.
 

Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.

Datoteke  za  fotometrijski  proračun  možete naći u sekciji  fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
ORION S2 - 70 NaVP/MH
sporedna saobraćajnica < 8 m usmerena 4,5 - 5 m 14 - 16 m
ORION S2 - 100 NaVP/MH
sporedna saobraćajnica < 9 m usmerena 5 - 6 m 16 - 18 m
ORION S2 - 150 NaVP/MH
sporedna saobraćajnica <11 m usmerena 7 - 8 m 20 - 22 m
ORION S2 - 38-150 LED
- - - - -

Optički blok
Stepen zaptivenosti: IP 66
Otpornost na udar: IK 10

Predspojni uređaj
Stepen zaptivenosti: IP 43        ( za konvencionalne izvore )
                                            IP 65-67 ( za LED izvore )

Klasa električne izolacije: I ili II
Regulacija svetla :
daljinsko upravljanje ( 1-10V, DALI )

Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Svetlosni fluks Temperatura boje Masa
ORION S2 - 70 NaVP/MH 70 W 6 600 / 6 300 lm prema izabranoj sijalici 11,3 kg
ORION S2 - 100 NaVP/MH 100 W 10 500 / 8 700 lm prema izabranoj sijalici 11,4 kg
ORION S2 - 150 NaVP/MH 150 W 16 500 / 13 500 lm prema izabranoj sijalici 11,9 kg.
ORION S2 - 38-150 LED 38 - 150 W 5 130 / 19 500 lm prema izabranim diodama 11,5 kg

Montaža i održavanje

montaža
Svetiljka  se  montira  na  liru maksimalnog  prečnika  60 mm pomoću  4 (četiri) galvanizovana vijaka M8 smeštena na nosaču ili direktno na stub uz pomoć nosača svetiljke, što omogućava sigurno pričvršćivanje svetiljke.
оdržavanje
Pristup  sijalici  i  predspojnim  uređajima   omogućen    je odvrtanjem 4 (četiri)   sigurnosna vijka na poklopcu. Predspojni  uređaji su   montirani na lako  izmenljivom nosaču. Promena  sijalice, kod konvencionalnih svetlosnih izvora, postiže se odvrtanjem sa grla smeštenog na nosaču.