Segmentni stubovi
MONOLIT

Stub MONOLIT predstavlja grupaciju moderno koncipiranih stubnih nosača od različitih čeličnih cevi kružnog preseka, razvijenih do visine od 4,5 m, dosledno pročišćene forme koja favorizuje funkcionalni dizajn adekvatan savremenim tipovima rasvete i arhitektonski saglasnim ambijentima. Monolitno cilindrično telo stuba izrađuje se sa otvorom, dimenzije 300x100 mm, za smeštanje RP ploče, osigurača, vijka za uzemljenje i pratećim poklopcem, dok je u podnožju fiksirana odgovarajuća bazna ploča kružne osnove sa otvorima za ankere, a po potrebi, i dodatnim rebrima za ukrućenje.

Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL – karti.

Stub pruža brojne kombinacije sa različitim tipovima svetiljki.

MONOLIT 1 je u potpunosti izrađen od kružne čelične cevi i bazne ploče, međusobno usklađenih dimenzija za preporučenu visinu stuba do 3,0 m.
MONOLIT 2 je u potpunosti izrađen od kružne čelične cevi i bazne ploče, međusobno usklađenih dimenzija za preporučenu visinu stuba do 4,0 m.
MONOLIT 3 je u potpunosti izrađen od kružne čelične cevi i bazne ploče sa ojačanjima, međusobno usklađenih dimenzija za preporučenu visinu stuba do 6,0 m.

Montaža stubova vrši se na prethodno izveden betonski temelj, pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 3 (tri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stuba, odnosno njegove bazne ploče, i pripadajućih ankera ostvaruje se sa po dve odgovarajuće navrtke preko kojih se može postaviti zaštitna gumena kapa.

Prikazi temelji su informativnog karaktera, dati prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stubovi postavljaju u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.


H stuba A B ∅d M L h b c
3 m 250 200 20 16 485 700 500 173
4 m 300 250 20 16 485 700 500 217
6 m 350 300 20 16 630 700 600 260