Klupe
Klupa PARK

Klupa PARK svojom elegantnom linijom upotpunjava sve prostore rafiniranog dizajna, naglašavajući njihovu ekskluzivnost i funkcionalnu organizaciju. Sklop sačinjavaju dve livne polužardinjere izrađene od aluminijumske legure, povezujuća čelična podkonstrukcija i sedište od ravnomerno raspoređenih čamovih letvica.
Klupa je samonoseća, dok se fiksirajuća varijanta radi po zahtevu, pomoću dodatnih čeličnih elemenata.
Svi nadzemni metalni delovi štite se osnovnom bojom i finalno farbaju poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL-karti, dok se drveni elementi impregniraju i lakiraju u željenoj nijansi.