KONZOLA
SKALA

Lira SKALA pripada grupaciji funkcionalnih konzolnih nosača svetiljki javne namene. Izrađuje se u kombinaciji različitih cevastih čeličnih profila kružnog preseka međusobno povezanih u celovit konstruktivni sklop koji omogućava  montažu većeg broja različitih tipova svetiljki uz mogućnost fleksibilnog prilagođavanja osnovnog rešenja različitim završecima stubnih nosača. Realizacija  lire može biti u varijanti sa jednim, dva ili tri konzolna, lučno povijena kraka.

Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL-karti.

Montaža

montaža

lira SKALA se može montirati na stub sa kružnim završetkom prečnika 60,3mm ili postaviti u stub prečnika 88,9mm. Fiksiranje lire postiže se preko 3-6 vijka M8 i odgovarajućih navratki ravnomerno raspoređenih u jednom ili dva reda pod uglom od 120* po obimu, u prvom slučaju lire, a u drugom stuba u koji se umeće.