KONZOLA
SOKO

Lira SOKO pripada funkcionalnim nosačima namenjenim rasvetnim stubovima javne namene. Osnov sklopa čini centralna čelična cev na koju je zavaren lučno povijeni krak dužine 1,2m, zajedno sa kraćim lučnim podupiračem od čelične cevi manjeg preseka Lira se može realizovati u kombinaciji sa jednim, dva ili tri konzolna prepusta, uz varijabilnu korekciju zastupljenih čeličnih profila i gabaritnih dimenzija, što je čini vrlo podesnom za kombinovanje sa velikim brojm različitih stubova i svetiljki.

Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.

Montaža

montaža

lira SOKO je predviđena za montažu u stubu sa kružnim završetkom prečnika 76,1mm. Sa redukcijom upadajućg dela centralne cevi lira se može ugraditi i u nosače drugih dimenzija, shodno zahtevu. Fiksiranje lire vrši se pomoću 6 (šest) vijaka M8 i odgovarajućih navrtki  ravnomerno raspoređenih u dva reda po obimu stuba pod uglom od 120*.