Korpe za otpatke
Korpa za otpatke BGU

Korpa za otpatke BGU, u varijanti jednostruke i dvostruke, konstrusana je kao samonoseći sklop sa dekorativnim stubićem, tip BGU-Č visine 1,0 m i cilindričniom korpom od rolovanog perforiranog čeličnog lima sa unutrašnjim ojačanjima i mehanizmom za obrtanje. Svojim funkcionalnim dizajnom, korpa predstavlja zahvalno rešenje koje se asimilira u svaki prostor i uspešno kombinuje sa ostalim artikalima iz proizvodnog programa, dok stilska serija ponuđenih elemenata urbane opreme upotpunjuje celovit projektanski program.
Svi nadzemni delovi štite se osnovnom bojom i finalno farbaju poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.


Montaža

Montaža stubića se vrši na prethodno pripremljen betonski temelj, preko utapajućeg dela kružne čelične cevi, prečnika 76,1 mm., zajedno sa dodatnim ojačanjima od 3 ( tri ) trake povijenog flaha, ravnomerno raspoređene po obimu i razvijenih u dužini od 250 mm.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stubić postavlja u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu, potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.