KONZOLA
LIRA LASTA

Lira LASTA prvenstveno je namenjena stubovima javne rasvete ali se uz korekciju dimenzija može primeniti i za niže stubove, odnosno, kod zahteva koji stavljaju naglasak na oblikovno rešenje kandelabra. Konstruktivni sklop je u potpunosti izrađen od različitih, međusobno celovito povezanih, čeličnih elemenata. Lira se može raditi kao jednokraka, sa dva, tri ili četri lučno povijena kraka. Moguće montaže lire fleksibilno su prilagođene velikom broju različitih stubovima i projektanskim zahtevima.
Završna obrada vrši se nanosom "epoxi prajmer"-a, dok se finalno farbanje radi u izabranom tonu po RAL-karti. Zaštita postupkom toplog cinkovanja sprovodi se po zahtevu.

Montaža

montaža
varijanta 1: preko centralne upadajuće cevi prečnika 60,3-88,9mm za stubove prečnika 76,1-101,6mm;
varijanta 2: preko upadajućeg dela konzole prečnika 76,1-101,6mm za stubove prečnika 88,9-108,0mm;
varijanta 3: preko nasadnog dela konzole prečnika 76,1-88,9mm za stubove prečnika 88,9-101,6mm;
varijanta 4: preko nasadnog naglavka prečnika 101,6-193,7mm za stubove prečnika 88,9-168,3mm.
U svim slučajevima pritezanje se vrši sa 6 (šest)  vijaka M10 ravnomerno raspoređena u dva reda.