KONZOLA
LIRA LUČNA

LIRA LUČNA predstavlja funkcionalni tip nosača, sačinjen od centralne čelične cevi i povijenih, blago zakošenih kraka, međusobno povezanih u stabilan konstruktivni sklop, prvenstveno namenjen za potrebe javne rasvete i odgovarajuće stubove većih visina. Svojom fleksibilnom mogućnošću za promenom dimenzija, profila i stepena zakošenja, uspešno zadovoljava sve konkretne zahteve.
Varijantna rešenja nude mogućnost realizacije lire kao jednokrake ili dvokrake.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.
 

Montaža

montaža

lira LUČNA je predviđena za montažu u stub sa kružnim završetkom prečnika 76,1mm. Sa redukcijom upadajućeg dela centralne cevi lira se može ugraditi i u nosače drugih dimenzija, shodno zahtevu. Fiksiranje lire vrši se pomoću 6 (šest) vijaka M10 i odgovarajućih navrtki ravnomerno raspoređenih u dva reda po obimu stuba pod uglom od 120*.