Segmentni stubovi
Trosegmentni čelični stubovi

TROSEGMENTNI ČELIČNI STUBOVI objedinjuju grupaciju funkcionalnih stubnih nosča, visine od 5,0 do 12,0 m., izvedenih od različitih čeličnih cevi kružnog preseka, raspoređenih u vidu dvosegmentnog stabla i postamenta, međusobno usaglašenih dimenzija u skladu sa konstruktivnim i estetskim zahtevima. Postament stuba se izrađuje sa otvorom, dimenzije 300x100 mm, za smeštanje RP ploče, osigurača i vijka za uzemljenje i oprema odgovarajućim poklopcem sa nerđajućim vijcima.
Bazna čelična ploča, dimenzija 400x400 mm. radi se sa otvorima za odgovarajuće ankere i rebrima za ojačanje.

Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL – karti.

Stub pruža brojne kombinacije sa različitim tipovima svetiljki i konzolama.


Montaža stubova vrši se na prethodno izveden betonski temelj, pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 4 (četiri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stuba, odnosno njegove bazne ploče, i pripadajućih ankera ostvaruje se sa po dve odgovarajuće navrtke preko kojih se može postaviti zaštitna gumena kapa.

Prikazi temelji su informativnog karaktera, dati prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stubovi postavljaju u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.


H stuba A B ∅d M L h b c
5 m 300 215 20 M16 630 800 600 50
5,5 m 300 215 20 M16 630 800 600 50
6 m 400 300 20 M16 630 800 600 50
6,5 m 400 300 20 M16 630 800 600 50
7 m 400 300 20 M16 630 800 600 50
7,5 400 300 20 M16 630 800 600 50
8 m 400 300 22 M18 880 1200 800 55
8,5 m 400 300 22 M18 880 1200 800 55
9 m 400 300 22 M18 880 1200 800 55
9,5 m 400 300 24 M20 880 1200 800 55
10 m 400 300 24 M20 880 1200 800 55
10,5 m 400 300 24 M20 880 1200 800 55
11 m 400 300 24 M20 1075 1400 900 55
11,5 400 300 24 M20 1075 1400 900 55
12 m 400 300 24 M20 1075 1400 900 55