SVETILJKA
ORION S2

Svetijka ORION S2, svojom moderno dizajniranom formom, preferira savremeno koncipirane prostore, posebno pri realizaciji javne rasvete saobraćajnica različitih kategorija, kao i pratećih komunikacija u sklopu stambenih i poslovnih  zona.
Osnov svetiljke čini kućište od aluminijumske legure i kapa od duboko vučenog aluminijuma.
Optički sistem savremeno tehnološkog rešenja, u celini sa protektorom od kaljenog stakla, obezbeđuje visoko efikasnu raspodelu svetlosti.
Svi spoljni delovi štite se poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.
Svetiljka pruža mogućnost brojnih kombinacija sa stubovima i konzolama.
 

Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.

Datoteke  za  fotometrijski  proračun  možete naći u sekciji  fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
ORION S2 - 70 NaVP/MH
sporedna saobraćajnica < 8 m usmerena 4,5 - 5 m 14 - 16 m
ORION S2 - 100 NaVP/MH
sporedna saobraćajnica < 9 m usmerena 5 - 6 m 16 - 18 m
ORION S2 - 150 NaVP/MH
sporedna saobraćajnica <11 m usmerena 7 - 8 m 20 - 22 m

Optički blok
Stepen zaptivenosti: IP 66
Otpornost na udar: IK 10

Predspojni uređaj
Stepen zaptivenosti: IP 43
                                           IP 67 ( za LED varijantu )

Klasa električne izolacije: I ili II

Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Potrosnja Temperatura boje Masa
ORION S2 - 70 NaVP/MH 70 W 76 W prema izabranoj sijalici 5.9 kg
ORION S2 - 100 NaVP/MH 100 W 110 W prema izabranoj sijalici 6 kg
ORION S2 - 150 NaVP/MH 150 W 175 W prema izabranoj sijalici 6,6 kg.
ORION S2 - 30-70 LED 30 - 70 W 32 - 72W prema izabranim diodama 6,3 kg

Montaža i održavanje

montaža
Svetiljka  se  montira  na  liru maksimalnog  prečnika  60 mm pomoću  galvanizovanih vijaka smeštenih na nosaču ili direktno na stub uz pomoć nosača svetiljke, što omogućava sigurno pričvršćivanje svetiljke.
оdržavanje
Pristup  sijalici  i  predspojnim  uređajima   omogućen    je odvrtanjem 4 (četiri)   sigurnosna vijka na poklopcu koji se  okreće oko šarke i  omogućava  otvoreni položaj za sve vreme intervencije. Predspojni  uređaji su   montirani na lako  izmenljivom nosaču. Promena  sijalice postiže se odvrtanjem sa grla smeštenog na nosaču.