KONZOLA
ALBA

Konzola ALBA predstavlja vid savremeno koncipiranog nosača od različitih, ravnih i lučno povijanih čeličnih cevi kružnog poprečnog preseka, upotpunjenih sa dekorativnim detaljima izvedenim tehnikom dubokog izvlačenja metala, u završnom sklopu pružajući izuzetno zahvalno rešenje za kombinovanje sa velikim brojem stubova i svetiljki raznorodnih stilskih orijentacija.
Varijantna rešenja nude mogućnost realizacije konzole u vidu jednokrakog, dvokrakog ili trokrakog konstruktivnog sklopa, kao i različito pozicioniranje veznog elementa, shodno izabranom tipu svetiljke.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.
 

Montaža

montaža
konzola ALBA je predviđena za montažu u stub sa kružnim završetkom prečnika 76,1 mm. Sa redukcijom upadajućeg dela centralne cevi konzola se može ugraditi i u nosače drugih dimenzija, shodno zahtevu. Vertikalni naglavak, zavisno od izabranog tipa svetiljke, može se postaviti sa gornje ili donje strane lučnog prepusta. Fiksiranje konzole vrši se pomoću 3-6 vijka M10 i odgovarajućih navrtki ravnomerno raspoređenih u jednom ili dva reda po obimu stuba pod uglom od 120* .